Wednesday, October 20, 2010

درک و بیان معماری 2/ تمرینهای معماری 1

قابل توجه دانشجویان محترم درس های :

- درک و بیان معماری 2

- تمرین های معماری 1

کلاس مورخ پنج شنبه 29 /7 برگزار نخواهد شد. بدیهی است زمان جلسه جبرانی مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد

لذا:

دانشجویان محترم درس درک و بیان لازم است نسبت به تکمیل تمرینهای جلسه قبل و همچنین تمرین های جدید شامل تمرین هاشورهای مختلف با بافت و رنگ های متنوع با ابزار مختلف اقدام نمایند.

دانشجویان محترم درس تمرینهای معماری نیز برای جلسه بعد نسبت به طراحی فضای قسمت پذیرش یک بیمارستان اقدام نمایند. این فضا شامل ( میز یا کانتر پذیرش- فضای نشستن متصدی و اپراتورها- فضای نشستن و انتظار مراجعه کنندگان- قفسه ها و ملزومات نگهداری پرونده های موقت - تلفن- کامپیوترها و...) می باشد.

موفق باشید

با تشکر

نیکبخت

Thursday, March 4, 2010

طراحی فنی- شرح درس 1

طراحی و ترسیم فنی ساختمان – نیمسال دوم 89-88

یک معمار موظف به شناخت ، انتخاب ، ترکیب و ارائه عناصر و اجزایی است که پاسخگوی کارکردهای فضا باشند و ما را در رسیدن به هدفِ بهره برداری از فضا یاری برسانند. معماری تنها تئوریهای مربوط به موضوع بنا نمی باشد بلکه باید به عمل بیانجامد. تا هنگامی که فکر و تصور و طرح به نتیجه و ثمره کالبدی مشخص نرسیده است نمی توان نام معماری بر آن نهاد به بیان دیگر معماری مسیر از معرفت به عمل و اجرا است که معماری را پدید می آورد.

در این راستا با توجه به اینکه دانشجویان تا این مقطع تحصیلی با سرفصلهایی از جمله شناخت مواد و مصالح ، عناصر و جزئیات ، مراحل مختلف ایستایی و تنظیم شرایط محیطی آشنا شده اند، لذا در واحد درسی «طراحی فنی» رسیدن به درک حسی و عملی ترکیب این دروس در یک طرح معماری مد نظر قرار می گیرد و کاملاً مشهود است که بدون توجه به این موارد ، ارائه طرحی کارآمد و قابل اجرا در عالم واقع ، میسر نخواهد بود . در واقع هدف از این درس اجرائی نمودن یک پروژه معماری که توسط دانشجو طراحی شده است به همراه جزئیات کامل است.

روال برنامه کلاس به این ترتیب است:

*در ابتدا لازم است دانشجویان در گروه های حداکثر دو نفری با انتخاب یک پروژه که ترجیحا خود قبلا در ترم های گذشته طراحی آن را انجام داده اند برای تصویب و ادامه کار , به تأیید استاد برسانند. گروه ها را طوری انتخاب کنید که تا آخر ترم امکان همکاری و همراهی و کار تیمی را داشته باشید زیرا بعد از تصویب کار و گروه بندی امکان تغییر گروه و جابجایی وجود ندارد.

* توصیه می شود طرح های انتخابی از کاربری های متفاوت از جمله اداری, تجاری, آموزشی, بهداشتی, مسکونی, ورزشی و... باشند تا در طول ترم و در طی کرکسیون های گروهی, کلیه دانشجویان با جزئیات اجرایی انواع عملکردها و کاربری ها آشنا گردند.

*همچنین لازم است پروژه های انتخابی از نظر وسعت و تنوع در حدی باشند که انواع جزئیات لازم را داشته باشند یا قابلیت اتمام تا پایان ترم را داشته باشند.

*کار گروه در طی جلسات کلاس به ترتیب مباحث مطرح شده کرکسیون خواهد شد و دانشجویان لازم است با جدیت و پیگیری نسبت به تکمیل نقشه ها طبق برنامه کلاسی اقدام نمایند.

*با توجه به اهمیت کرکسیون ها و همچنین فعالیت کلاسی و حضور و غیاب بخش قابل توجهی از نمره پایانی به موارد یاد شده اختصاص خواهد یافت.

* توصیه میشود با جستجو و بازبینی نمونه پروژه های انجام شده اجرایی یا غیر اجرایی از منابع مکتوب و دیجیتال دانش فنی خود را در این زمینه ارتقا داده و موفقیت آینده حرفه ای خود را نیز تضمین کنید.

* سعی میشود در چند جلسه و بر حسب نیاز نمونه پروژه هایی برا ی آشنایی دانشجویان با نحوه انجام و ارائه آلبوم فاز دو به نمایش درآید.

بارم نمره نهایی:

آلبوم نهایی پروژه تکمیل شده-------------------------------- 12 نمره

کرکسیون ها و همچنین فعالیت کلاسی و حضور و غیاب---- 8 نمره

------------------------

20نمره

تحویل نهایی (بر اساس سرفصل درس) :

1. پلان موقعیت با تعیین محل جایگاه ، و محوطه سازی مربوطه با مقیاس ١:٢٠٠

2. نقشه های معماری فاز دو شامل : پیلوت ، طبقات ، بام ( شیب بندی ) نماها و مقاطع که حتماً یکی از آنها از روی پله اصلی باشد با مقیاس 50 : 1

3. نقشه های اجرایی « wall section » حداقل یک مقطع از نماهای اصلی ساختمان ، یک پله با مقیاس 1:20 و مطالعه و تهیه نقشه های تفضیلی ( دتایل های معماری ) شامل : بزرگ نمایی دتایل های wall section و دتایل پله ها ، نرده ها ، کف سازیها ، عایق کاری رطوبتی ، حرارتی و صدا ، آبروهای بام ، درزهای انبساط ، سقفهای کاذب ، در و پنجره های داخلی و خارجی و تیپ بندی آنها ، دیوارسازی ها و تیغه بندی ها و دیگر جزئیات مربوط به طرح به مقیاسهای 1:10 ، 1:5 و 1:1 همچنین جزئیات اختصاصی مربوط به طرح و جداول مورد نیاز نازک کاری.

4. نقشه های مربوط به سازه و نظام ایستایی ، خاکبرداری ، پی کنی پی در صورت وجود به مقیاس 1:100 و 1:50 و همچنین نقشه ای اجرایی دتایل های سیستم ساختمانی از قبیل اتصلات در پی ها و ستونها و ... بنحوی که اندازه ها و ابعاد منظور شده در نقشه ها متناسب و منطقی باشد .

5. با توجه به اینکه طرح معماری را نمی توان از طرح تاسیسات مکانیکی و الکتریکی جدا نمود و دانشجویان در دروس تنظیم شرایط محیطی در این قسمت مطالعه کافی نموده اند ، لذا در طراحی با در نظر گرفتن و انتخاب یکی از سیستمهای حرارتی و برودتی و نیز تاسیسات آبرسانی و فاضلاب و همچنین روشنایی و تاسیسات ویژه موضوع پروژه ، مقتضی است مسیرهای لازم برای عبور کانالهای مورد نیاز و تامین امکانات اجرایی این قسمت را نیز در نقشه های خود منظور نمایند .

نحوه ارائه نهایی:

*دانشجویان لازم است آلبوم پروژه نهایی را در قطع A2 که واجد مشخصات زیر باشد ارائه نمایند.

*لیست نقشه ها بر اساس سیستم شماره گذاری مناسب

*رعایت اصول نقشه کشی و ترسیم معماری اعم از نشانه ها و نمادهای نقشه کشی, ضخامت قلم های ترسیم, مبلمان, اندازه گذاری صحیح, مقیاس عددی , مقیاس خطی بر حسب مورد, آکس بندی , ستونگذاری صحیح, کد گذاری ارتفاعی در سطوح مختلف پلان ها و همچنین در تمامی مقاطع و نماها, عنوان نقشه ها و جزئیات ترسیمی, رعایت کادربندی صحیح و درج اطلاعات لازم هر شیت نقشه , درج مشخصات مصالح و لایه های مختلف هر کدام از جزئیات ترسیمی و...

*تحویل پروژه نهایی به صورت ژوژمان در جلسه آخر کلاس خواهد بود و در همان جلسه نیز ارزیابی خواهد شد.

با تشکر- 13 اسفند 88

Labels: